PRAMONINIAI KATILAI​

PELEMAX

“PELEMAX” – pramoninio naudojimo universalus granulinis katilas su moderniais, kokybiškais rotaciniais degikliais, galinčiais naudoti ir pra-stesnės kokybės granules.“PELEMAX” – tai universalūs katilai, kuriais galima kūrenti tiek granules pilnai automatiniu režimu, tiek įvairų kietą kurą rankinio pakrovimo režimu.“PELEMAX” granulinių katilų ši-lumokaičių plotai – vieni didžiausių rinkoje. Penki arba šeši horizontalūs šilumokaičiai bei ilgas dūmų kelias (atlieka 4 vertimus) užtikrina labai aukštą katilo naudingumo koefi-cientą


AGROMAX

„AGRO MAX“ – tai ypač universalus pra-moninio naudojimo katilas, galintis auto-matiniu režimu deginti įvairias grūdines kultūras, žemės ūkio produkcijos atliekas, prastos kokybės granules ir įvairią anglį. Tai aukščiausios kategorijos ir techninio lygio gaminys, specialiai su-konstruotas tokio kuro deginimui. Talpa su pamaišymo mechanizmu, savaime išsivalantis degiklis, didelė pelenų dėžė ir daug kitų svarbių smulk-menų leidžia patogiai naudotis gaminiu. Didelis horizontalus penkių arba šešių vertimų šilumokaitis užtikrina patogų valymą ir aukštą naudingumo koefi-cientą. Galima kūrenti malkomis ar kitu kietu kuru, kuris yra pakraunamas per vi-durines dureles.Garsusis “ZENONO” degiklis yra sukur-tas Lietuvoje ir gaminamas daugiau nei 10 metų. Dėka šlako pašalinimo mecha-nizmo, šis degiklis išsivalo savaime.